Balogh Andrea - György-Horvát László - Raffai Kinga: Úgy szép a szó

A mai embernek alig van magánélete, lelke kifosztott templomhoz kezd hasonlatossá válni, melyben egyre kevesebb marad az isteniből, s amely a nap mint nap rázúdúló hazugságáradattal szemben egyre védtelenebb. Vértezetet ez ellen az üresség ellen - amelyben elmerülni nem lenne szabad - , valamennyi részben a művészet ad. Raffai Kinga képeivel ezt az ürességet igyekszik széppel feltölteni, kiürített lelkünk szépséges isteni pompáját visszaadni.

Gyöngyösi Gábor
újságíró

Felsőmagyarország Kiadó 1993.Barbaricum Könyvműhely 1996.

Cseh Károly: Kihúnyó augusztus

...Külön karakteres ismérve a kötetnek a kert motívum. A kert a földi létezés tere: a "képi helyszín". Minden ciklust egy "kertkép" nyit és zár. Raffai Kinga műgonddal készült, artisztikus szépségű képei a hármasság jegyében gazdagítják és értelmezni segítik ezt a versvilágot. A Múzsa, Japánkert I., Tavasz, Japánkert II., Télelő, Japánkert III., - a Csillagkép az ablakomban című kép a csuvas ciklus elején - és az Ujjongás című Raffai-kép a novgorodi séta című záróvershez kompozíciós telitalálat.

Cs. Varga István

Miskolc száz rajzon

Néhány tehetséges rajztanár és növendékeik munkáját látjuk ebben az albumban. Olyanokét, akiknek megvan a bátorságuk, hogy olyan színeket lássanak szeretett városu(n)kban , amelyek talán nem látszanak a falakon, a lombokon a tornyokon. Nem idejétmúlt, de sokkal inkább irigylésre méltó dolgot művelnek. Van merszük szembe nézni az új világ racionális, technokrata erőivel. Van hitük, hogy az ő látásuk által, az ő lelkükben és ecsetjük nyomán megszülető városképek másokat is megérintenek, talán olyanokat is, akik nem is olyan színesnek szokták látni ugyanazt a házat, ugyanazt az utcát, egyáltalán a világot.

Futó Tamás
Well Press Kiadó 2002.Cím: 3529 Miskolc, Bezerédi u. 34. Tel: +36 20 39-11-810 Email: k.raffai@chello.hu